•  
 • i酷浏览器 -一款全新的TV盒子软件,不一样的观看体验
 • i酷浏览器 -一款全新的TV盒子软件,不一样的观看体验
  前提摘要
  ABSTRACT

  编辑排版

  软件名称:测试文案   

  适用设备:卓    

  测试设备:荣耀9X  软件介绍
  INTRODUCE


  最近有粉丝说i酷橘子版也割韭菜了,i酷系列都是一个套路,前期体验一下新鲜感,后面如果收费就直接卸载,毕竟盒子软件那么多

                       

  新出的叫i酷浏览器,是一款全新的TV盒子,跟以往盒子大有不同,是以浏览器模式呈现的

       

                        

  同时具备TV浏览器和点播功能,结合了i酷影视的功能,打开内置站点会弹出适配成功窗口,推荐选择轻站模式

              


  当选择轻站模式后,网页站点会变成i酷影视模式,UI界面也和橘子、太极版本一模一样  自己输入影视站不会变成轻站模式,但点播放也会调动i酷内核正常播放,其它功能基本一样,目前内置5个站点可以设为轻站模式